Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2861.   Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Αποφάσεις / ΑΔΜΘ-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/01/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π: οίκ. 684
2862.   Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται κατά καιρούς αποδέκτης καταγγελιών πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για μη εξυπηρέτησή τους εκ μέρους δημοσίων υπηρεσιών, οφειλόμενη είτε σε μη ανταπόκριση υπαλλήλων σε τηλεφωνικές κλήσεις είτε σε αλλαγές αριθμών τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς ενημέρωση των ιστοσελίδων των οικείων υπηρεσιών ή άλλων πηγών πληροφόρησης που διαθέτουν για τους πολίτες.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.26792/23-12-2010
2863.   Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.142)
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Προεδρικά Διατάγματα
Αρ. Φύλλου 235/27 Δεκεμβρίου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:-
2864.   Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.133)
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Προεδρικά Διατάγματα
Αρ. Φύλλου 226/27 Δεκεμβρίου 2010
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:-
2865.   Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Το Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) διοργανώνει πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται στους υπαλλήλους των φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης και ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων αυτών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:16551/Φ.234.03/21-12-2010
2866.   Διεθνές βραβείο Patxi Gutièrrez για υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) απευθύνει πρόσκληση στις ευρωπαϊκές ενώσεις των τοπικών και περιφερειακών, στα μέλη τους, καθώς και στους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να προτείνουν υποψηφίους δημοσίους υπαλλήλους για το διεθνές βραβείο Patxi Gutièrrez.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:67749/29-11-2010
2867.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις στην δ/νση : Δ/νση Διοικητικού- Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΤ(Τσόχα 7, Αμπελόκηποι Τ.Κ 115 21 πρώτος όροφος) απο 20/12/2010 έως 18/1/2011
Ημερομηνία δημιουργίας:09/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502763/1-12-2010
2868.   Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – 3η Δεκεμβρίου 2010
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ Α/156/10.7.1996, η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει, τόσο στους δημόσιους φορείς, όσο και στην κοινωνία, ότι τα Άτομα με Αναπηρία δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στη ζωή, στην εργασία και στην καθημερινότητα.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/14/25181/03-12-2010
2869.   Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:200052/06-12-2010
2870.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών από 29/11/2010 εώς 29/12/2010. Τηλέφωνα για πληροφορίες 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20148/Δ1.6638/26-10-2010
2871.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 29 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:02/12/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/24212/25-11-2010
2872.   Πρόσκληση για την στελέχωση Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πληροφορίες στην Δ/νση Διοικητικού του Υπ.Π.Ε.Κ.Α τηλ 2131515168 και 2106974714
Ημερομηνία δημιουργίας:25/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472/22-10-2010
2873.   Εθνική Ημέρα ΑμεΑ 3 Δεκεμβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Την 3η Δεκεμβρίου 10.00 το πρωϊ στην Πλατεία Συντάγματος Πανελλήνιο -Παναναπηρικό Συλλαλητήριο.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:3347/11-11-2010
2874.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Πανελλήνια΄Εκθεση Λαμίας από την Δευτέρα 6-12-2010 έως και την Δευτέρα 24-1-2011(διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οι. 19935/27-7-2007) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πανελλήνια ΄Εκθεση Λαμίας στα τηλέφωνα 2231022704 και 2231028063.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:448/23-11-2010
2875.   Προκήρυξη - πρόσκληση για θέση Γενικού Διευθυντή στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις υποψηφιότητας στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π , ΥΠΕΚΑ Πατησίων 147 Τ.Κ.11251 Αθήνα υπόψη κ. Αναστασίας Αρφανάκου ,εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει απο την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.Υποβολή και με συστημένη επιστολή.Τηλέφωνο:2108654950
Ημερομηνία δημιουργίας:23/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:167161/27-10-2010
2876.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Δ/νση Διοικητικού της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα). Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472
2877.   Πρόσκληση για Μετάταξη στον ΟΓΑ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζ2 Προσωπικού της Υπηρεσίας Διοικητικού του Οργανισμού Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70 Αθήνα. (τηλ.2131519240) Προθεσμία απο 15-12-2010 εως την 15-01-2011.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1301/Ζ2/10-11-2010
2878.   Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος για την κυκλοφορία επετειακού νομίσματος
Εγκύκλιοι / Γενικά
Θέση σε κυκλοφορία νέων επετειακών κερμάτων κυκλοφορίας 2 ευρώ κοπής 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση 2500 χρόνων από την Μάχη του Μαραθώνα και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:58322
2879.   Εγκριθείσες επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/04 για το έτος 2010
Αποφάσεις / ΠΚΜ-Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2880.   Πρόσκληση για Απόσπαση ή Μετακίνηση στα ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στην Ενδιάμεση Διαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας Αττικής - Μονάδα Δ΄, Λ. Συγγρού 98-100 , 11741 Αθήνα μέχρι 30 Νοεμβρίου 2010. Πληροφορίες Τηλ.2131501540 9.00 με 15.00
Ημερομηνία δημιουργίας:11/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4798Βρέθηκαν 3132 εγγραφές βλέπετε (2861 - 2880 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144 145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης