Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2021.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 08-02-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2021 (ΦΕΚ 03/ΑΣΕΠ/04-02-2021).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:2019/01/2021/08-02-2021
2.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2021
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 28-01-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2021 (ΦΕΚ 02/ΑΣΕΠ/21-01-2021).
Ημερομηνία δημιουργίας:08/02/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:1436/01/2021/29-01-2021
3.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 08-01-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Ε/2020 (ΦΕΚ 48/ΑΣΕΠ/31-12-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου:259/01/2021/08-01-2021
4.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 17-12-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 8Κ/2020 (ΦΕΚ 46/ΑΣΕΠ/11-12-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/12/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:26011/01/2020/14-12-2020
5.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-10-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Ε/2020 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/17-11-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:24058//01/2020/18-11-2020
6.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-10-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Ε/2020 (ΦΕΚ 44/ΑΣΕΠ/21-10-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/11/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:22382//01/2020/26-10-2020
7.   Προκήρυξη (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ αριθμ.2901.1/64006/2020/30-09-2020 Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/64006/2020/30-09-2020
8.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-09-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2020 (ΦΕΚ 38/ΑΣΕΠ/23-09- 2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/10/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:20464/01/2020/29-09-2020
9.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 06-08-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/ΑΣΕΠ/06-08-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:16372/01/2020/06-08-2020
10.   Προκήρυξη για πλήρωση (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ αριθμ.2901.1/47373/2020/22-07-2020 Κοινή Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών & του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/47373/2020/22-07-2020
11.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 22-07-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Ε/2020 (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/20-07-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14749/01/2020/22-07-2020
12.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-06-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/ΑΣΕΠ/16-06-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:11530/01/2020/19-06-2020
13.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2020 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/12-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9026/01/2020/19-05-2020
14.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/18-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9095/01/2020/20-05-2020
15.   Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2020
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-03-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2020 (ΦΕΚ 8/ΑΣΕΠ/10-03-2020)
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5174//01/2020/12-03-2020
16.   Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2020
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-03-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2020 (ΦΕΚ 9/ΑΣΕΠ/18-03-2020)
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5722/01/2020/19-3-2020
17.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/26-02-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:10845/27-02-2020
18.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-02-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/ΑΣΕΠ/07-02-2020) & 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 02/ΑΣΕΠ/05-02-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2846//01/2020
19.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 01/ΑΣΕΠ/24-01-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4544/31-01-2020
20.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 30-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27169/01/2019/30-12-2019Βρέθηκαν 120 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης