Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 06-08-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/ΑΣΕΠ/06-08-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:16372/01/2020/06-08-2020
2.   Προκήρυξη για πλήρωση (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ αριθμ.2901.1/47373/2020/22-07-2020 Κοινή Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών & του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/47373/2020/22-07-2020
3.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 22-07-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Ε/2020 (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/20-07-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:30/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:14749/01/2020/22-07-2020
4.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-06-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/ΑΣΕΠ/16-06-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:11530/01/2020/19-06-2020
5.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2020 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/12-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/06/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9026/01/2020/19-05-2020
6.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-05-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/ΑΣΕΠ/18-05-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:29/05/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:9095/01/2020/20-05-2020
7.   Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2020
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-03-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2020 (ΦΕΚ 8/ΑΣΕΠ/10-03-2020)
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5174//01/2020/12-03-2020
8.   Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2020
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 19-03-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2020 (ΦΕΚ 9/ΑΣΕΠ/18-03-2020)
Ημερομηνία δημιουργίας:02/04/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:5722/01/2020/19-3-2020
9.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/26-02-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:10845/27-02-2020
10.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-02-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/ΑΣΕΠ/07-02-2020) & 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 02/ΑΣΕΠ/05-02-2020).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/02/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:2846//01/2020
11.   Τροποποίηση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΦΕΚ 01/ΑΣΕΠ/24-01-2020.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:4544/31-01-2020
12.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 30-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:27169/01/2019/30-12-2019
13.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 09-01-2020 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/ΑΣΕΠ/24-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/01/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου:474/01/2020/10-01-2020
14.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 12-12-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/ΑΣΕΠ/11-12-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/12/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:26165/01/2019/13-12-2019
15.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 07-10-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ «έκδοση προκήρυξης 6Κ/2019» (ΦΕΚ 37/ΑΣΕΠ/04-10-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:14/10/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:21236/01/2019/07-10-2019
16.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2019 (τροποποίηση).
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-08-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τη Προκήρυξη 2Ε/2019 & το ΦΕΚ 31/ΑΣΕΠ/27-08-2019.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/09/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:17890/01/2019/29-08-2019
17.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 07-06-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 5Κ/2019 (ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/05-06-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/07/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:13349/01/2019/10-07-2019
18.   Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ. 2904.1/36924/21-05-2019 Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:2904.1/36924/21-05-2019
19.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 23-05-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ2Ε/2019 (ΦΕΚ 17/ΑΣΕΠ/17-05-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9844/01/2019/23-05-2019
20.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 & 5ΕΑ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 23-05-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/ΑΣΕΠ/21-05-2019) & 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/21-05-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/05/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:2904.1/36924/2019/21-05-2019Βρέθηκαν 112 εγγραφές βλέπετε (1 - 20 )

Σελίδες:
1 2    3    4    5    6   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης