Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Γενικά Έγγραφα / Ανακύκλωση

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Διαδικασία Ανακύκλωσης των προς Καταστροφή, Εκποίηση και Διαγραφή Απαρχαιομένου Μηχανογραφικού Εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
Γενικά Έγγραφα / Ανακύκλωση
Στα πλαίσια ανακύκλωσης των ακατάλληλων, άχρηστων, αναχρονιστικών και άνευ οικονομικής αξίας υλικών της υπηρεσίας σας, που κρίθηκαν αναγκαία για καταστροφή, εκποίηση ή διαγραφή από τα Μητρώα Παγίων σας, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία αντί της αποστολής αυτών στα γραφεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ.2915Βρέθηκαν 1 εγγραφές βλέπετε (1 - 1 )

Σελίδες:
1
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης