Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2901.   «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ »
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 21/22-06-2010, Υπεύθυνη Κοζάρη Ανατολή, 213 1306454
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2774/Φ.235.01
2902.   «Δημόσιοι Οργανισμοί και Πολίτες: Η χρήση των Δικτυακών Τόπων ως Εργαλείο Επικοινωνίας »
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 21-25/06/2010, Υπεύθυνος Διονάτος Χαράλαμπος 213 1306451
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2780/Φ.235.01
2903.   «Αρχές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα »
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη απο 05/07/2010 έως 09/07/2010, Υπεύθυνη Ραμματά Μαρία 231 3321146
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2778/Φ.235.01
2904.   «H διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 12/07/2010 έως 16/07/2010, Υπεύθυνη Ραμματά Μαρία 213 3321146
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2777/Φ.235.01
2905.   «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 12/07/2010 έως 16/07/2010, Υπεύθυνη Παντελάκη Κυριακή 213 1306455
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2779/Φ.235.01
2906.   Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013
Αποφάσεις / ΠΚΜ-Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2456
2907.   Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης του ΕΣΠΑ 2007-2013
Αποφάσεις / ΠΚΜ-Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2456
2908.   Ομιλία Πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου - Καλλικράτης 28-04-2010
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2909.   Ομιλία Υπ.Εσ.Απ.&Η.Δ. κ. Γ. Ραγκούση, στο Υπ. Συμβ. Παρουσίαση του προγ. “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούση, στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά την Παρουσίαση του προγράμματος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2910.   Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2911.   Προσχέδιο νόμου, του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Προσχέδιο νόμου, για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2912.   Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης - 2009 - της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΚΜ
Μελέτες / Κ.Π.Α. Δ/νσης Διοίκησης
Συνολική Εισήγηση ΚΠΑ - 2009 - της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΚΜ
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2913.   «Εφαρμογές Συμμετοχικού Διαδικτύου στις Βιβλιοθήκες»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
35 ώρες, απο 21 - 25/06/2010, Θεσσαλονίκη. Επιστ.Υπεύθυνη κα Βαρουχάκη 213 1306303
Ημερομηνία δημιουργίας:20/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5786/Φ.234.03
2914.   «AUTOCAD – Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
70 ώρες, απο 21/06 - 02/07/2010 Θεσσαλονίκη. Επιστ.Υπεύθυνη κα Δανδουλάκη Μιράντα 213 1306252.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5791/Φ.234.03
2915.   Σεμινάριο με Θέμα «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη απο 28-06 έως 02-07-2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5579/Φ.234.03
2916.   «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), προτίθεται να καλύψει 26 κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού διαφόρων κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων στις περιφερειακές του Υπηρεσίες.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.500733
2917.   Κοινοποίηση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) του έτους 2009
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε., στην οποία παρουσιάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προγραμματισμός του 2010, συνετάχθη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ιδρυτικού Νόμου του Σώματος (Ν. 2639/1998). Σχετ.Η με αριθμ. πρωτ. 30464/15-03-10 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία δημιουργίας:29/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:10201
2918.   Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δημόσιων υπηρεσιών
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δημόσιων υπηρεσιών
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.4.4/8016
2919.   «Μείωση Διοικητικών Βαρών (Reduction of Administrative Burdens)»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Νέες τάσεις μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης,Μέτρηση διοικητικών βορών και προτεινόμενες τεχνικές απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: μείωση διοικητικών βαρών με τη χρήση εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, Συμβολή των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη μείωση διοικητικών βαρών, Μείωση διοικητικών βαρών μέσω εξισορρόπησης κόστους και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκο επίπεδο, Ο ρόλος της στρατηγικής ηγεσίας ....
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1248/Φ.235.01
2920.   «Προσεισμικές ενισχύσεις: Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων, ανασχεδιασμός και επεμβάσεις»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81075Ρ10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 03/05/10 έως 14/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 28/06/10 έως 09/07/10. Το Πρόγραμμα με κωδικό 81105Ρ10 θα πραγματοποιηθεί κανονικά από 07/06/10 έως 18/06/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1171/Φ.235.01Βρέθηκαν 3072 εγγραφές βλέπετε (2901 - 2920 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146 147    148    149    150    151    152    153    154   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης