Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


701.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.23166/15-07-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΤΟ1465ΦΘΕ-ΔΗΖ)
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23166/15-07-2016
702.   Ανακοίνωση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.46629/11-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΕ57ΟΡ1Ι-Θ1Τ) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:46629/11-07-2016
703.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.49628/11-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΜΑΔΟΡ1Ι-Η3Η) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:49628/11-07-2016
704.   51486. Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων Υποψηφίων – Π
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Ημερομηνία δημιουργίας:20/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 51486
705.   μεσίστια έπαρση της Σημαίας
Εγκύκλιοι / Γενικά
μεσίστια έπαρση της Σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια από την 16η Ιουλίου έως την 18η Ιουλίου 2016 σε ένδειξη πένθους για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας, την 14η Ιουλίου. (ΑΔΑ: 61Τ4465ΦΘΕ-7ΒΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:23279/15-07-2016
706.   Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Μ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2884/13-07-2016 Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 64ΤΗ7ΛΨ-4ΞΒ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2884/13-07-2016
707.   Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γλυφάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 28836/19-07-2016 πρόσκληση του Δήμου Γλυφάδας (ΑΔΑ: 73ΔΖΩ91-ΒΜΞ).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:28836/19-07-2016
708.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση Υπαλλήλων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1102180 ΕΞ 2016/06-07-2016 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: 7ΩΘΕΗ-372) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Β 1102180 ΕΞ 2016/06-07-2016
709.   Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η υπ’αριθμ.2901.1/55103/2016/23-06-2016 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 7Ε7Ε4653ΠΩ-ΕΘ2)
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2901.1/55103/2016/23-06-2016
710.   Συγκρότηση και ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Συγκρότηση και ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6Ω06ΟΡ1Υ-ΦΟΜ)
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:46749/05-07-2016
711.   Αναβάθμιση Υπολογιστών στο νέο Λειτουργικό Σύστημα Windows 10
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
H προθεσμία για τη δωρεάν αναβάθμιση του Λειτουργικού Συστήματος σε Windows 10 λήγει στις 29 Ιουλίου 2016 και επαναλαμβάνουμε ότι αφορά αποκλειστικά σε ΝΟΜΙΜΑ αγορασμένο λειτουργικό Windows 7 ή Windows 8.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:45091
712.   Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υ. Σ. Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:30/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:44992/30-06-2016
713.   Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ. – Τοιχοκόλληση και ανακοίνωση πινάκων εκλογέων – Προθεσμία για αιτήσεις & ενστάσεις.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:44546/29-06-2016
714.   Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αρριανών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 6.499/27-06-2016 πρόσκληση του Δήμου Αρριανών. (ΑΔΑ: ΨΚΚΖΩΨΣ-ΧΦ5).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:6.499/27-06-2016
715.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.12171/16-06-2016 ανακοίνωση του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 6ΛΓΠΩΡΖ-ΡΦ4).
Ημερομηνία δημιουργίας:23/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:12171/16-06-2016
716.   Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η από 14.06.2016 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΣΙΥΗ-Ο0Δ).
Ημερομηνία δημιουργίας:16/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΑΔ Γ 1090752 ΕΞ 2016/14-06-2016
717.   Υποβολή αιτημάτων ανάρτησης Ανακοινώσεων/ Προκηρύξεων Διαγωνισμών στον ιστότοπο της ΑΔΜΘ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:41537
718.   Υποβολή αιτημάτων ανάρτησης Ανακοινώσεων/ Προκηρύξεων Διαγωνισμών στον ιστότοπο της ΑΔΜΘ
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Εγκύκλιοι ΔΠΕ
Ημερομηνία δημιουργίας:15/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:41537
719.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.3981/07-06-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΔΑ: 7Ξ4ΔΙΜΞ-5ΑΣ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3981/07-06-2016
720.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πειραιά.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.20360/2248/11-05-2016 ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά (ΑΔΑ: Ω7ΘΖΩΞΥ-ΔΑΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/06/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:20360/2248/11-05-2016Βρέθηκαν 3197 εγγραφές βλέπετε (701 - 720 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36 37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης