Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


361.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΣΧΕΤ: α) Η υπ’αριθμ.5280/26-02-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΛ8Ψ465ΧΘ7-ΖΝΗ). β) Το υπ’αριθμ.5279/26-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΗΖΧ465ΧΘ7-2Υ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/03/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:5280/26-02-2018
362.   Γνωστοποίηση εγγράφου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ αριθμ.2/7162/0004/29-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/7/7162/0004/29-01-2018
363.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-02-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1K/2018 (ΦΕΚ 7/ΑΣΕΠ/09-02-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:4176/01/2018/20-02-2018
364.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 09-02-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3K/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/02-02-2018 & ΦΕΚ 9/ΑΣΕΠ/09-02-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:3426/01/2018/12-02-2018
365.   Ημερίδα για την Κυκλική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
ΣΧΕΤ: α)Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε. β)Πρόγραμμα Ημερίδας.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:11800/22-02-2018
366.   Δημοσίευση Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
ΣΧΕΤ: α)Η από 15-02-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2018 &(ΦΕΚ6/ΑΣΕΠ/08-02-2018) β) Η από 15-02-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 3Ε/2018 &(ΦΕΚ5/ΑΣΕΠ/07-02-2018) γ) Η από 15-02-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ4Ε/2018 &(ΦΕΚ8/ΑΣΕΠ/09-02-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:22/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:3917/01/2018/15-02-2018
367.   Απαλλαγή Γενικού Προξένου Τουρκίας με έδρα την Κομοτηνή.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.675/19-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:675/19-01-2018
368.   Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ’αριθμ.: 4527/15-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:4527/15-02-2018
369.   Απαλλαγή Γενικού Προξένου της Κύπρου με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.43826/10-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:21/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:43826/10-01-2018
370.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Ε/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-01-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Ε/2018 (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/23-01-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2229/01/2018/29-01-2018
371.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Ε/2018.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 29-01-2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/ΑΣΕΠ/22-01-2018).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2224/01/2018/29-01-2018
372.   Προκηρύξεις θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Διεύθυνσης Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2604/02-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2604/02-02-2018
373.   Προσκλήσεις για πλήρωση θέσεων Τομεακού Γραμματέα και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνω
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2939/02-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2939/02-02-2018
374.   Ανακοίνωση πρόσκλησης θέσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 3706/07-02-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:3706/07-02-2018
375.   Διευκρινίσεις για την Υποβολή ετήσιων (ΔΠΚ) και (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017) προς την Γ΄ Μονάδα Κ.Ν.Ε.E.Δ.
Δ/νση Διοίκησης / Πόθεν 2018 (χρήση 2017) - ΑΡΧΗ Κ.Ν.Ε.Ε.Δ.
Διευκρινίσεις για την Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017) προς την Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΚΝΕΕΔ).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2851/15-02-2018
376.   Υποβολή στοιχείων των τεχνικών υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών, (ΦΕΚ 4841/Β/2017) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Υποβολή στοιχείων των τεχνικών υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, οι οποίοι πληρούν τις προβλέψεις του άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841Β΄/2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ11/16/29-01-2018
377.   Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2077/30-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2077/30-01-2018
378.   Προσκλήσεις για την πλήρωση θέσεων Γραμματέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2020/31-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2020/31012018
379.   Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Διεύθυνσης Υπουργείων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2077/30-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2077/30-01-2018
380.   Προκήρυξη θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ. Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.: 2392/30-01-2018 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/02/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου:2392/30-01-2018Βρέθηκαν 3146 εγγραφές βλέπετε (361 - 380 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19 20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης