Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


3041.   Σεμινάριο με Θέμα «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη απο 28-06 έως 02-07-2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5579/Φ.234.03
3042.   «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), προτίθεται να καλύψει 26 κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού διαφόρων κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων στις περιφερειακές του Υπηρεσίες.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.500733
3043.   Κοινοποίηση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) του έτους 2009
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε., στην οποία παρουσιάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προγραμματισμός του 2010, συνετάχθη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ιδρυτικού Νόμου του Σώματος (Ν. 2639/1998). Σχετ.Η με αριθμ. πρωτ. 30464/15-03-10 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία δημιουργίας:29/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:10201
3044.   Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δημόσιων υπηρεσιών
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δημόσιων υπηρεσιών
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.4.4/8016
3045.   «Μείωση Διοικητικών Βαρών (Reduction of Administrative Burdens)»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Νέες τάσεις μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης,Μέτρηση διοικητικών βορών και προτεινόμενες τεχνικές απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: μείωση διοικητικών βαρών με τη χρήση εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, Συμβολή των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη μείωση διοικητικών βαρών, Μείωση διοικητικών βαρών μέσω εξισορρόπησης κόστους και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκο επίπεδο, Ο ρόλος της στρατηγικής ηγεσίας ....
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1248/Φ.235.01
3046.   «Προσεισμικές ενισχύσεις: Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων, ανασχεδιασμός και επεμβάσεις»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81075Ρ10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 03/05/10 έως 14/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 28/06/10 έως 09/07/10. Το Πρόγραμμα με κωδικό 81105Ρ10 θα πραγματοποιηθεί κανονικά από 07/06/10 έως 18/06/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1171/Φ.235.01
3047.   «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81088M10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 17/05/10 έως 21/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 05/07/10 έως 09/07/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1009/Φ.235.01
3048.   Σεμινάριο: Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-28/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4260/Φ.234.03
3049.   Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4273/Φ.234.03
3050.   Σεμινάριο: Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως Εργαλείο για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-23/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4268/Φ.234.03
3051.   Σεμινάριο: Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4269/Φ.234.03
3052.   Σεμινάριο: Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές-Εκπαισευτικές Μονάδες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4307/Φ.234.03
3053.   Σεμινάριο: Η Πρακτική της Διαπραγμάτευσης
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-23/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4263/Φ.234.03
3054.   Σεμινάριο: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4240/Φ.234.03
3055.   Σεμινάριο: Διαχείρηση Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4241/Φ.234.03
3056.   Διαδικασία Ανακύκλωσης των προς Καταστροφή, Εκποίηση και Διαγραφή Απαρχαιομένου Μηχανογραφικού Εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
Γενικά Έγγραφα / Ανακύκλωση
Στα πλαίσια ανακύκλωσης των ακατάλληλων, άχρηστων, αναχρονιστικών και άνευ οικονομικής αξίας υλικών της υπηρεσίας σας, που κρίθηκαν αναγκαία για καταστροφή, εκποίηση ή διαγραφή από τα Μητρώα Παγίων σας, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία αντί της αποστολής αυτών στα γραφεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ.2915
3057.   Σεμινάριο: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-28/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4149/Φ.234.03
3058.   Σεμινάριο: Δημόσιοι Οργανισμοί και Πολίτες: Η χρήση των Δικτυακών Τόπων ως Εργαλείο Επικοινωνίας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4150/Φ.234.03
3059.   Σεμινάριο: Μείωση Γραφειοκρατικών Βαρών και Διοικητικών Επιβαρύνσεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-7/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4151/Φ.234.03
3060.   Σεμινάριο: Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων για Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4153/Φ.234.03Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (3041 - 3060 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153 154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης