Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


441.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Βόλβης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.21.258/17-10-2016 ανακοίνωση του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: Ω1ΦΚΩ9Ω-46Ω).
Ημερομηνία δημιουργίας:21/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:21.258/17-10-2016
442.   Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποδοχής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.31769/14-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΙΠΤ465ΦΘΕ-8ΓΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:31769/14-10-2016
443.   Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λαγκαδά. (ΑΔΑ: 6ΖΚΡ7ΛΛ-ΔΟ5)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:415260/490/10-10-2016
444.   Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου, επέτειος απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
Εγκύκλιοι / Γενικά
Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής (ΑΔΑ: ΩΖΝΡ7ΛΛ-Ω65)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:416861/494/11-10-2016
445.   Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.62716/03-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 75ΛΒΩ-ΡΕ7).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62716/03-10-2016
446.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Εορτασμός και Σημαιοστολισμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου (ΑΔΑ: ΩΘΙΚ465ΦΘΕ-8ΗΥ) (ΑΔΑ: ΨΥΙΘ465ΦΘΕ-ΗΞΛ) (ΑΔΑ: ΨΤΔΩ465ΦΘΕ-ΒΚΩ)
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29969/30-09-2016
447.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.72991/10-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 67ΦΑΩ-ΞΘΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:72991/10-10-2016
448.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.3628/12-10-2016 ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείο Νομού Χανίων (ΑΔΑ: 6ΠΣΒΟΡΕ4-ΥΒΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3628/12-10-2016
449.   Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4203/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΣΞΝ465ΦΘΕ-Ψ15).
Ημερομηνία δημιουργίας:18/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4203/13-10-2016
450.   Πρόσκληση για στελέχωση του Περιφ. Γραφείου Λέσβου, του Περιφ. Γραφείου Σάμου και του Αυτοτ. Κλιμ. Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.16817/13-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 64ΡΝ465ΦΘΕ-ΛΝΜ).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:16817/13-10-2016
451.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2016.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-10-2016 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2016 (ΦΕΚ 05/ΑΣΕΠ/06-10-2016).
Ημερομηνία δημιουργίας:17/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:19189/11-10-2016
452.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.4573/04-10-2016 ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (ΑΔΑ: ΨΨΤ646904Υ-ΩΒΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:4573/04-10-2016
453.   Ανάκληση Π.Δ. αναγνώρισης κ. Κων. Γκαμπαερίδη ως Ε. Προξένου της ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αλεξανδρούπολη.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το αριθμ.29504/29-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29504/29-09-2016
454.   Εορτασμός και Σημαιοστολισμός για την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Το υπ’αριθμ. 29970/30-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΠΖΞ465ΦΘΕ-ΓΛΒ). β) Το υπ’αριθμ. 408767/468+ 408766/467/10-10-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΩ3Χ7ΛΛ-ΒΩΤ).
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29970/30-09-2016
455.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.1979/Φ100/06-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΨΛΕ469Η2Σ-Β1Β) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:1979/Φ100/25-10-2016
456.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα - Π.Δ. 69/2016
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα - Π.Δ. 69/2016
Ημερομηνία δημιουργίας:11/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:70554/11-10-2016
457.   Καθορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για το Υ. Σ. Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Καθορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 7ΖΜΣΟΡ1Υ-ΨΓ2)
Ημερομηνία δημιουργίας:10/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:70450/10-10-2016
458.   Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. Φ.471.61/70/339613/Σ.950/12-9-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ) (ΑΔΑ: ΩΨΟ96-Ψ0Ψ)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.471.61/70/339613/Σ.950/12-9-2016
459.   Ορθή επανακοινοποίηση ανακοίνωσης για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2220/29-09-2016 ανακοίνωση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: 60ΖΕ4691Ο8-ΝΤΨ).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2220/29-09-2016
460.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Οδηγίες
Το αριθμ.29751/28-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/10/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:29751/28-09-2016Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (441 - 460 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23 24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης