Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2941.   Προκήρυξη - πρόσκληση για θέση Γενικού Διευθυντή στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις υποψηφιότητας στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π , ΥΠΕΚΑ Πατησίων 147 Τ.Κ.11251 Αθήνα υπόψη κ. Αναστασίας Αρφανάκου ,εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει απο την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.Υποβολή και με συστημένη επιστολή.Τηλέφωνο:2108654950
Ημερομηνία δημιουργίας:23/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:167161/27-10-2010
2942.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Δ/νση Διοικητικού της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα). Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472
2943.   Πρόσκληση για Μετάταξη στον ΟΓΑ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζ2 Προσωπικού της Υπηρεσίας Διοικητικού του Οργανισμού Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70 Αθήνα. (τηλ.2131519240) Προθεσμία απο 15-12-2010 εως την 15-01-2011.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1301/Ζ2/10-11-2010
2944.   Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος για την κυκλοφορία επετειακού νομίσματος
Εγκύκλιοι / Γενικά
Θέση σε κυκλοφορία νέων επετειακών κερμάτων κυκλοφορίας 2 ευρώ κοπής 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση 2500 χρόνων από την Μάχη του Μαραθώνα και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:58322
2945.   Εγκριθείσες επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/04 για το έτος 2010
Αποφάσεις / ΠΚΜ-Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2946.   Πρόσκληση για Απόσπαση ή Μετακίνηση στα ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στην Ενδιάμεση Διαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας Αττικής - Μονάδα Δ΄, Λ. Συγγρού 98-100 , 11741 Αθήνα μέχρι 30 Νοεμβρίου 2010. Πληροφορίες Τηλ.2131501540 9.00 με 15.00
Ημερομηνία δημιουργίας:11/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4798
2947.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών από 29/11/2010 εώς 29/12/2010. Τηλέφωνα για πληροφορίες 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20148/Δ1.6638
2948.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη σε παραμεθώριες περιοχές στο ΣΕΠΕ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Υποβολή δικαιολογητικών απο 29-11-2010 εώς 29-12-2010. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5295189 , 210-5295208 και 210-5295441
Ημερομηνία δημιουργίας:05/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20150/Δ1.6639
2949.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Λάρισας στα τηλέφωνα 2410532447, 2410536900.
Ημερομηνία δημιουργίας:04/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:58245/18-10-2010
2950.   ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Εγκύκλιοι / Γενικά
Aπό το 1996 στη χώρα µας έχει καθιερωθεί η πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου (1-7) ως Παγκόσµια Εβδοµάδα Μητρικού Θηλασµού. Το θέµα της φετινής Εβδοµάδας είναι: Μητρικός Θηλασµός : Μόνο 10 Βήµατα µε τον <<Φιλικό προς τα Βρέφη >> τρόπο .
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Υ1/Γ.Π./οικ. 128429
2951.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του ΕΟΤ ( πρώτος όροφος ) από 10-11-2010 έως και 9-12-2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502420/26-10-2010
2952.   Ανακοίνωση- πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το Λιμενικό ΤαμείοΑιτωλ/νιας, σύμφωνα με την αριθ.70/28-7-2010 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νιας, προτίθεται να καλύψει μία (1) κενή οργανική θέση προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λιμενικό Ταμείο Ατωλ/νίας, στα τηλέφωνα 2631022714 και 2634027474, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:861/20-09-2010
2953.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του ΕΟΤ ( πρώτος όροφος ) από 10-11-2010 έως και 9-12-2010 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2108707062, 210 8707368
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:502420
2954.   Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών των συνδυασμών στο διαδίκτυο
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Οι συνδυασμοί και υποψήφιοι σε δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους, έχουν την υποχρέωση να αναρτούν τα έσοδα, τις δαπάνες τους και τα οικεία παραστατικά στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:62959
2955.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την κάλυψη με απόσπαση Θέσεων επιστημονικού προσωπικού της ΟΚΕ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ο.Κ.Ε., τηλ. 210 9249510 (κα Τσουκάτου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:7450.00.000/6354/20-10-2010
2956.   ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ), έχει προγραμματίσει την υλοποίηση σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης της Ισότητας των Φύλων στη Δημόσια Διοίκηση», για το χρονικό διάστημα 8-12 Νοεμβρίου 2010. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να αποσταλούν οι συμπληρωμένες αιτήσεις στο ΠΙΝΕΠ Κ. Μακεδονίας στο ΦΑΞ 2313321122, μέχρι την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:19-10-2010
2957.   Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο / Νόμοι
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 182 Α/14.10.2010 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» για ενημέρωσή σας.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΦΕΚ Α 182 Ν 3889
2958.   Προεδρία πΓΔΜ στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Ελληνική Συμμετοχή
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το με ΑΠ Φ.142/ΣτΕ/ΑΣ 105547/06.08.2010 έγγραφο της Α3 Δ/νσης του ΥΠΕΞ
Ημερομηνία δημιουργίας:13/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:53372/29-09-2010
2959.   ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σας γνωρίζουμε, ότι την 24η Οκτωβρίου 2010, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:56090+56091/07-10-2010
2960.   ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, για δε την πόλη της Θεσσαλονίκης από την 25η Οκτωβρίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/10/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:56092+56093+56094/07-10-2010Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (2941 - 2960 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148 149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης