Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1941.   49914.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:10/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49914/2013
1942.   51638.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:09/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:51632/2013
1943.   49917.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:08/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49917/2013
1944.   49647.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ, ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ,ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49647/2013
1945.   Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών-Πυροσβεστικών μέσων Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΜΠ/ΜΑΚ
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών-Πυροσβεστικών μέσων Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΜΠ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΟΠ-ΖΒ0)
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:5121.1/12/2013/01-07-2013
1946.   51228. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 66η ΕΣ (2013-2014)ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:02/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:51228/2013
1947.   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Κοινοποίηση της αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5.6.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΗ-Μ94)
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ6Γ/1091609/ΕΞ/2013/5.6.2013
1948.   49219.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49219/2013
1949.   04-07-2013 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9η
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων / Ημερήσια διάταξη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 04-07-2013
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:06-06-2013
1950.   48838.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48838/2013
1951.   48838.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48838/2013
1952.   48634.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48634/2013
1953.   49658.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49658/2013
1954.   Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας. ΣΧΕΤ: α) Το υπ’αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΒΕΖΛΧ-ΨΗΛ). β) Το υπ’αριθ. Φ.331.21/56/251375/Σ.1621/10-5-2013 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΒΕΝΥ6-4Ρ0). Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε τους υπαλλήλους που επιθυμούν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση στην Σχολής Εθνικής Άμυνας δια μέσου της υπηρεσίας τους (με γνώμη της υπηρεσίας, δεδομένου ότι τυχόν επιλογή τους συνεπάγεται την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους) προς το Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜΘ, επισυνάπτοντας τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται (πτυχίο, βεβαίωση γλώσσας Ε.Ε. και χρήσης Η/Υ) μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2013, έτσι ώστε οι αιτήσεις τους να διαβιβαστούν στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου και θα γίνει η επιλογή των υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013
1955.   46671.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ -ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46671/2013
1956.   48626. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 305/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48262/2013
1957.   46495.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46495/2013
1958.   46358.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:21/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46358/2013
1959.   48878.ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:20/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48878/2013
1960.   48877.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-09-2013 ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:20/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48877/2013Βρέθηκαν 3075 εγγραφές βλέπετε (1941 - 1960 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98 99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης