Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2441.   22342.12 47η Πανελληνία Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 5/29558/16.03.2012 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22342
2442.   Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 18 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/14.03.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ. 6810/19.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΑΧ-ΓΥΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21888
2443.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 6190/12.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΥΧ-ΦΗ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21105
2444.   Ένταξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Νέας Προποντίδας για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/43/οικ. 6686/16.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22311
2445.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – EPSO/CAST/S/2/2012 για προσωπικό φροντίδας των παιδιών (ομάδα καθηκόντων II).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/13/6083-6165/14.03.2012 έγγραφο του Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ : Β443Χ-ΣΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21602
2446.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 3.266/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21297
2447.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1898/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ : Β44ΘΩΞΦ-ΝΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21298
2448.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Μήλου Νομού Κυκλάδων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1648/20.03.2012 έγγραφο του Δήμου Μήλου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21901
2449.   Διευθύνουσα Υπηρεσία δημοσίων συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Αρέθουσας και Εγνατ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22945
2450.   Καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 9426/13.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21128
2451.   Καθορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων για το Υ.Σ. Α.Δ.Μ.Θ. και το Σ.Ε.Π. Α.Δ.Μ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2012
Καθορίζουμε το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΔΜΘ και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ΑΔΜΘ, η οποία θα γίνει το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, από την 8 η πρωϊνή μέχρι και την 5 η μεταμεσημβρινή ώρα στο Κεντρικό Κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Τ. Οικονομίδη & Κ. Ρωσσίδου 11) ως εξής: 1. Στην Αίθουσα Συσκέψεων (Ισόγειο) θα ψηφίσουν οι μόνιμοι υπάλληλοι 2. Στην Αίθουσα Επτά (7) (Ισόγειο) θα ψηφίσουν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:23093/26-03-2012
2452.   Καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας κλπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοι
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 4644/20.02.2012 (ΑΔΑ : ΒΟΖΧΧ-07Δ) έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14349
2453.   Υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 6538/21.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14130
2454.   Ωράριο προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 2965/15.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13891
2455.   Παροχή διευκρινίσεων για την αποφυγή επικαλύψεων στα ζητούμενα οικονομικά στοιχείων των Ο.Τ.Α. .
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 6333/20.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:13877
2456.   Μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’ /14-03-2012) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού.Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 14.3.2012 έως 14.5.2012, προς τη Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού του φορέα στον οποίο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ.6810/19-03-2012
2457.   Συνεργασία Ιδρυμάτων και Φορέων με το γραφείο ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Καλαμάτας
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
Αποστολή του νεοσυσταθέν γραφείο της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Καλαμάτας είναι η συνεργασία με διάφορους φορείς, επιχειρήσεις κτλ που επιθυμούν να στελεχωθούν με υποψηφίους υψηλών προδιαγραφών στα γνωστικά αντικείμενα:
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:185/14-02-2012
2458.   Ψηφοφορία με αλληλογραφία - Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υ.Σ. Προσωπικού και το Σ.Ε.Π. Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2012
Ψηφοφορία με αλληλογραφία - Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19272/14-03-2012
2459.   Κοινοποίηση νέας διεύθυνσης και τηλεφώνων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης
Εγκύκλιοι / Γενικά
Κοινοποίηση νέας διεύθυνσης και τηλεφώνων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:20792/19-03-2012
2460.   Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 8/06-12-2011
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91) / Έτος 2011
Δημοσίευση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1943/91 - Πρακτικό 8/06-12-2011
Ημερομηνία δημιουργίας:21/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (2441 - 2460 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123 124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης