Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


681.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. οικ.62065/02-09-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΨ18ΟΡ1Ι-9ΤΔ).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:62065/02-09-2016
682.   πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 11527/05-09-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΚ8ΧΟΡ1Θ-Γ4Β).
Ημερομηνία δημιουργίας:07/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:11527/05-09-2016
683.   Ανακοίνωση για απόσπαση - μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ανακοίνωση για απόσπαση - μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (ΑΔΑ: ΩΜΑ6ΟΞΔΔ-9ΤΥ)
Ημερομηνία δημιουργίας:04/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:1237/28-09-2016
684.   Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών Υ.Σ. Υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών Υ.Σ. Υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/09/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:60654/01-09-2016
685.   Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ. 25836/11-08-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΠΡ465ΦΘΕ-ΥΛΧ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:29/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:25836/11-08-2016
686.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.20/23-08-2016 ανακοίνωση της Γ.Γ.Ψ.Π. (ΑΔΑ: Ω99Β4655Ρ1-4Ο1)
Ημερομηνία δημιουργίας:29/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:20/23-08-2016
687.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.5886/16-08-2016 ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΒ28465ΦΘΕ-ΑΙΕ)
Ημερομηνία δημιουργίας:29/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:5886/16-08-2016
688.   Απογραφή ακινήτων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το με αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.37150/2922/12-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία δημιουργίας:25/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:58523/25-08-2016
689.   Α.Δ.Μ.Θ. Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Ανακοινώνουμε ότι στις 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 9:30 θα διεξαχθεί κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών που θα διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α.Δ.Μ.Θ.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:
690.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 151638/11-08-2016 ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ:6Φ417ΛΚ-ΚΦΜ)
Ημερομηνία δημιουργίας:17/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:151638/11-08-2016
691.   Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στο Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας).
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. ΔΣ 1421/04-08-2016 ανακοίνωση του Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου- ΓΝ –ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (ΑΔΑ: 7ΙΔΔ46904Σ-ΣΦ9).
Ημερομηνία δημιουργίας:16/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΣ 1421/04-08-2016
692.   Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 115565/08-08-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (ΑΔΑ: Ω35ΡΟΡ1Φ-ΑΔ6).
Ημερομηνία δημιουργίας:16/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:115565/08-08-2016
693.   Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
Εγκύκλιοι / Γενικά
1)Το ΠΔ/69/2016 (ΦΕΚ/τ.Α΄127/13.07.2016) 2) Η υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54./2355/οικ.20352/27.07.2016(ΑΔΑ:77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 3) Η υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54./2365/οικ.21426/09.08.2016(ΑΔΑ Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54./2365/οικ.21426/09.08.2016
694.   Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 3415/03-08-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (ΑΔΑ: 71Σ27ΛΞ-Ι6Ρ).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:3415/03-08-2016
695.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις Διοικητικών Υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.2234/05-08-2016 ανακοίνωση του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ: 6Λ2Ω46914Υ-15Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:2234/05-08-2016
696.   Ανακοίνωση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 015/04-08-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΑΔΑ: ΩΗΓ34653ΟΞ-032).
Ημερομηνία δημιουργίας:05/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:015/04-08-2016
697.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Κασσάνδρας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.202/28-07-2016 ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: 7Ξ7ΑΩΕΘ-6Ω2).
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:202/28-07-2016
698.   Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ. 109813/27-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7ΖΦΓΟΡ1Γ-ΦΩ7) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:109813/27-07-2016
699.   Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων Υ.Σ. της Α.Δ.Μ.Θ.
Δ/νση Διοίκησης / Εκλογές Υπ.Συμβουλίου ΑΔΜΘ 2016
Σε συνέχεια του αριθμ.πρωτ.οικ.44546/29-06-2016 εγγράφου μας, σας γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας οριστικοποίησε την 01-08-2016 τους πίνακες εκλογέων όπως ακριβώς ορίζει η παρ.5 του άρθρου 3 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-09-88 υπουργικής απόφασης.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/08/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:54226/01-08-2016
700.   Ανακοίνωση για μετατάξεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.9897/119409/22-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΙΖΨΟΡ10-ΤΗ7) ορθή επανάληψη.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου:9897/119409/22-07-201Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (681 - 700 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35 36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης