Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1861.   04-07-2013 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9η
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων / Ημερήσια διάταξη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 04-07-2013
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:06-06-2013
1862.   48838.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48838/2013
1863.   48838.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48838/2013
1864.   48634.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48634/2013
1865.   49658.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49658/2013
1866.   Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας. ΣΧΕΤ: α) Το υπ’αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΒΕΖΛΧ-ΨΗΛ). β) Το υπ’αριθ. Φ.331.21/56/251375/Σ.1621/10-5-2013 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΒΕΝΥ6-4Ρ0). Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε τους υπαλλήλους που επιθυμούν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση στην Σχολής Εθνικής Άμυνας δια μέσου της υπηρεσίας τους (με γνώμη της υπηρεσίας, δεδομένου ότι τυχόν επιλογή τους συνεπάγεται την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους) προς το Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜΘ, επισυνάπτοντας τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται (πτυχίο, βεβαίωση γλώσσας Ε.Ε. και χρήσης Η/Υ) μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2013, έτσι ώστε οι αιτήσεις τους να διαβιβαστούν στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου και θα γίνει η επιλογή των υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013
1867.   46671.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ -ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46671/2013
1868.   48626. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 305/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48262/2013
1869.   46495.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46495/2013
1870.   46358.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:21/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46358/2013
1871.   48878.ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:20/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48878/2013
1872.   48877.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-09-2013 ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:20/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48877/2013
1873.   Πρόσκληση αποσπάσεων 35 υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πρόσκληση αποσπάσεων τριανταπέντε (35) υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΑΔΑ: ΒΕΖΞ0-ΙΛΚ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:33218/07-06-2013
1874.   46764.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.62/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46764/2013
1875.   48223.ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΘ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡ
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48223/2013
1876.   48220.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48220/2013
1877.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΙ-1ΤΕ)
Ημερομηνία δημιουργίας:18/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:16.1/ 2029/28-03-2013
1878.   46581.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:18/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46581/2013
1879.   Παράταση έως 30-9-2013 ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Παράταση έως 30-9-2013 ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδόθηκαν από: Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 30-06-2011 και Γ. τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2008 (ΑΔΑ: ΒΕΖΦΧ-ΤΧ8)
Ημερομηνία δημιουργίας:14/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΟΑ/Φ.13/ 610 /οικ. 16832/11-06-2013
1880.   Λιθουανική προεδρία στην Ε.Ε.: Ερωτηματολόγιο Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς –Β΄ Φάση Διαλόγου με τους Νέους- Κοινωνική Ένταξη των Νέων.
Ευρωπαϊκή Ενωση / Διεθνείς Σχέσεις
Το υπ’αριθ. 22592/07-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού παρακαλούμε τους υπαλλήλους που επιθυμούν και εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα-στόχο (έως 35 ετών), να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν με e-mail προς το Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tp@damt.gov.gr , μέχρι και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013, έτσι ώστε να διαβιβαστούν συνολικά τα ερωτηματολόγια από την υπηρεσία μας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:22592/07-06-2013Βρέθηκαν 2987 εγγραφές βλέπετε (1861 - 1880 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94 95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης