Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


281.   Γενικός Σημαιοστολισμός για το Άγιο Πάσχα.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ. 261744(407)/22-04-2019 (ΑΔΑ: 68ΣΦ7ΛΛ-ΠΦ6) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:261744(407)/22-04-2019
282.   Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ.27929/12-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:27929/12-04-2019
283.   Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ.28940/16-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:28940/16-04-2019
284.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 10-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 4Κ/2019 (ΦΕΚ 09/ΑΣΕΠ/08-04-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:19/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6966/01/2019/10-04-2019
285.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπαριθμ.27265/11-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:27265/11-04-2019
286.   Πρόσκληση για τη μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.52972//2019/18-03-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:52972/2019/18-03-2019
287.   Εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης
Εγκύκλιοι / Γενικά
1)Το υπαριθμ.23694/01-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΜ0465ΧΘ7-ΞΣΤ)έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 2)Το υπαριθμ. 211859(328)/02-04-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΧΛ7ΛΛ-Ο3Ω) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:23694/01-04-2019
288.   Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων
Εγκύκλιοι / Γενικά
Το υπ’αριθμ.212940(329)/03-04-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΡΜ7ΛΛ-4Ν1) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:212940(329)/03-04-2019
289.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 02-04-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 2Κ/2019(ΦΕΚ 7/ΑΣΕΠ/28-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:15/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6472/01/2019/02-04-2019
290.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη στελέχωση του (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/3841/03-04-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 9ΙΒ3Ω-040).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/3841/03-04-2019
291.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 26-03-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Κ/2019(ΦΕΚ 6/ΑΣΕΠ/21-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:6087/01/2019/27-03-2019
292.   4590/2019 (Α΄ 17) – Ενδυνάμωση (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-03-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-03-2019
293.   Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019.
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Η από 20-03-2019 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 1Γ/2019(ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/18-03-2019).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:5658/01/2019/20-03-2019
294.   Σημαιοστολισμός και Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Εγκύκλιοι / Γενικά
α) Η υπ αριθμ.10797/14-02-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Ψ5Υ465ΧΘ7-8Λ6). β) Το υπ αριθμ.10795/14-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΡΚ8465ΧΘ7-ΥΘ4). γ) Το υπ αριθμ.111561(164)/28-02-2019 έγγραφο της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω0ΑΘ7ΛΛ-ΝΓΙ). δ) Το υπ αριθμ.144954(217)/07-03-2019 έγγραφο της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΗΟΣ7ΛΛ-Β9Ξ).
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:10797/14-02-2019
295.   Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων».
Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γενικά
α)Το υπ αριθμ.281/12-03-2019 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:281/12-03-2019
296.   Πρόσκληση για τη μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπαριθμ.37768/25-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: 6ΗΗ2ΟΡΕ-Γ9Ο).
Ημερομηνία δημιουργίας:04/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:37768/25-02-2019
297.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η 3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7) ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:3729/01/2019/25-02-2019 (ΑΔΑ:64446Η6-0Υ7)
298.   Πρόσκληση για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Η υπ’αριθμ.Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: 6ΘΡ8Ω-ΝΕΙ).
Ημερομηνία δημιουργίας:26/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/1905/20-02-2019
299.   Δημοσίευση απόφασης που αφορά στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄5)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Η υπ αριθμ.ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019 (ΑΔΑ:6ΕΨΚ465ΧΘΞ-474) Εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/06-02-2019
300.   9111. Έκδοση της αριθ. 1ΣΑΔ/2019 Απόφασης – Προκήρυξης για την επιλογή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/02/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:9111Βρέθηκαν 3209 εγγραφές βλέπετε (281 - 300 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15 16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης