Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2681.   Ανακοίνωση Δημοσίευσης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7573/01.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18602
2682.   Οργάνωση – Συγχώνευση Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 5710/28.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18837
2683.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 4249/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και τη σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 4005/08.03.2012.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:20476
2684.   Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. οικ. 2/20421/0022/08.03.2012 έγγραφο από την 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21096
2685.   Δημοσιεύσεις Φορέων του Δημοσίου (ΦΕΚ 412/Β/22.02.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα έγγραφα των εφημερίδων «Ηχώ της Δράμας» και «Εργασία…συν» Νομού Δράμας, προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18865 + 18806
2686.   Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/20433/0022/08-03-2012
2687.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αρριανών Νομού Ροδόπης
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το με αριθ. πρωτ. 6988/07.03.2012 έγγραφο του Δήμου Αρριανών (ΑΔΑ Β44ΗΩΨΣ-ΕΨ7)
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18693
2688.   Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γεωρ. Καραϊσκάκη
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι έξη (26) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:3266/12-03-2012
2689.   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013» : Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων για την Ενεργό Ευρωπαϊκή Μνήμη (Δράση 1, Μέτρο 1.1. &
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7467/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18487
2690.   Εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 49991/11/02.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18681
2691.   Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 4129/24.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18443
2692.   Χορήγηση άδειας ανατροφής παιδιού σε προσωπικό μερικής απασχόλησης Ν. 3250/2004 όπως ισχύει.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7198/02.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18678
2693.   wwf- Η ώρα της Γης -2012
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
wwf. Tο Σάββατο 31 Μαρτίου στις 20:30 θα σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα. Όμως, δεδομένων των πρωτοφανών συνθηκών που μας δοκιμάζουν, θέλουμε να δώσουμε έναν ειδικό χαρακτήρα στην ελληνική συμμετοχή στην Ώρα της Γης του 2012.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19517/14-03-2012
2694.   Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 22 – Απρίλιος 2012)
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 8337/06.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18207
2695.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Εγκύκλιοι / Γενικά
Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6190
2696.   Σημαιοστολισμός- Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σχετ. Α.Π. 7819+7818/02-03-2012 έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:80446(+80440)/06-03-2012
2697.   Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης "Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/8554/0022/30-01-2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με θέμα:"Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών", που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 43/Υ.Ο.Δ.Δ./30-1-2012 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΒΟΖΦΗ-Σ2Ε, για ενημέρωση.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/8554/0022/30-01-2012
2698.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Οροπεδίου Νομού Λασιθίου Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17251
2699.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το με αριθ. πρωτ. 8154/05.03.2012 έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς καθώς και τη σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 6806/23.02.2012 (ΑΔΑ : Β44ΡΩΕΡ-Χ4Κ)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17326
2700.   Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. οικ. 2/17589/0022/29.02.2012 (ΑΔΑ : Β44ΞΗ-ΕΝ6) έγγραφο – ορθή επανάληψη – του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17703Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (2681 - 2700 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135 136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης