Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2621.   wwf- Η ώρα της Γης -2012
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
wwf. Tο Σάββατο 31 Μαρτίου στις 20:30 θα σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα. Όμως, δεδομένων των πρωτοφανών συνθηκών που μας δοκιμάζουν, θέλουμε να δώσουμε έναν ειδικό χαρακτήρα στην ελληνική συμμετοχή στην Ώρα της Γης του 2012.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:19517/14-03-2012
2622.   Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 22 – Απρίλιος 2012)
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 8337/06.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18207
2623.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Εγκύκλιοι / Γενικά
Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6190
2624.   Σημαιοστολισμός- Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σχετ. Α.Π. 7819+7818/02-03-2012 έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:80446(+80440)/06-03-2012
2625.   Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης "Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/8554/0022/30-01-2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με θέμα:"Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών", που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 43/Υ.Ο.Δ.Δ./30-1-2012 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα "Διαύγεια" με ΑΔΑ: ΒΟΖΦΗ-Σ2Ε, για ενημέρωση.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:2/8554/0022/30-01-2012
2626.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Οροπεδίου Νομού Λασιθίου Κρήτης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17251
2627.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Το με αριθ. πρωτ. 8154/05.03.2012 έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς καθώς και τη σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 6806/23.02.2012 (ΑΔΑ : Β44ΡΩΕΡ-Χ4Κ)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17326
2628.   Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. οικ. 2/17589/0022/29.02.2012 (ΑΔΑ : Β44ΞΗ-ΕΝ6) έγγραφο – ορθή επανάληψη – του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17703
2629.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 1726/01.03.2012 έγγραφο του Δήμου Ικαρίας (ΑΔΑ : Β44ΡΩΕ4-ΟΚ4)
Ημερομηνία δημιουργίας:09/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:17628
2630.   Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία : Εγκύκλιος αριθ. 7.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. οικ. 7587/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:16746
2631.   Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων στους ΟΤΑ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 54219/29.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:16453
2632.   Υπολογισμός εκπροσώπων για την ανανέωση στα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΟΔΣΑ : Εγκύκλιος αριθ. 8.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
το αριθ. πρωτ. οικ. 8002/05.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:08/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:16655
2633.   Οδηγίες για το Μητρώο Δεσμεύσεων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 7261/28.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:15346
2634.   Ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου και συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/08.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14120
2635.   Σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 3124/13.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:15127
2636.   Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων και συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων και Σ.Ε.Π. Περιφερειών.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 84/08.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14062
2637.   Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας σε εργαζόμενη στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 1954/07.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14065
2638.   Εγκύκλιος αριθ. Γ.Π. 13439/3-2-2012 του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. 4902/21.02.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:14776
2639.   Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Η.Σ.
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Σκοπός του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) είναι ο καθορισμός των γενικότερων αρχών και της στρατηγικής που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων από φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς επίσης και των τεχνολογικών προτύπων βάσει των οποίων πρέπει να αναπτύσσονται τα πληροφοριακά συστήματα, με στόχο την υποστήριξη τόσο της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συστημάτων όσο και της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις ή άλλους Φορείς.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2640.   Μοντέλο Τεκμηρίωσης (v 4.0)
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρόταση τεκμηρίωσης των Διαδικασιών, των Εγγράφων και των XML Σχημάτων που πρόκειται να μοντελοποιηθούν και να σχεδιαστούν για τις ανάγκες του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (ή Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ). Στόχος του είναι να περιγράψει τη σημειογραφία, τους κανόνες και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρμόζονται για την ανάπτυξη μοντέλων διαδικασιών και δεδομένων – μεταδεδομένων. Παράλληλα, θέτει τις συμβάσεις ονοματολογίας και σχεδιασμού και τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων για να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση ζητημάτων που εμπίπτουν σε αυτές τις περιοχές με ένα ενιαίο τρόπο για το σύνολο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Πέραν των κατευθύνσεων για το σχεδιασμό νέων μοντέλων, η προσαρμογή των Μοντέλων που θα εκδώσει το ΠΗΔ στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε Δημόσιου Φορέα με τρόπο που θα παραμένουν συμβατά με τις οδηγίες του ΠΗΔ αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο σημείο με το οποίο ασχολείται το Μοντέλο Τεκμηρίωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:01/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:Βρέθηκαν 3126 εγγραφές βλέπετε (2621 - 2640 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132 133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης