Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2761.   Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, και ειδικότερα στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (απευθείας γραμμή: 2310-459574, τηλεφωνικό κέντρο: 2310-459101) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41086/23-07-2010
2762.   Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές.
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:46512
2763.   Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν, καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:46511
2764.   Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2010
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα ΕΚΔΔΑ
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4536/Φ.235.01
2765.   Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα για τη χρονική περίοδο από 1/09/2010 έως 31/12/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:11291/Φ.234.03/22-07-2010
2766.   Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 3 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων, θα διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:45559
2767.   Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

Η προεκλογική περίοδος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:45635
2768.   Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές έχουν υποχρεωτικά συγκεκριμένη μορφή.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:45722
2769.   Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος στην ιστοθέση http://www.opengov.gr μέχρι την Πέμπτη 12.8.2010. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 213 2018023 και ώρες 09.00 έως 15.00.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1415/29-07-2010
2770.   Νόμος 3870/2010_Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2771.   Ανακοίνωση- Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ταχ. Διεύθυνση : Ακαδημίας 58, τ.κ. 106 79 Αθήνα) υποβολή αιτήσεων από 20/8/2010 έως 20/9/2010. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3676817, 210-3676893 και 210-3676971.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΠοικ/3117/21-07-2010
2772.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Τ.Α.Α. (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μάρνη 22, τ.κ. 104 33 Αθήνα) από Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010 έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5217 408 – 409 – 413- 414 & 415.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:73652/30-07-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 52804/30-06-10
2773.   Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Οι υπήκοοι των ανωτέρω χωρών που είναι κράτη μέλη του ΕΖΕΣ, θεωρούνται υπήκοοι τρίτων χωρών και συνεπώς υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3838/2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:39049
2774.   Ενίσχυση της διαφάνειας, υποχρεωτική ανάρτηση πράξεων οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Ημερομηνία δημιουργίας:22/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752
2775.   Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:39959
2776.   Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διακοπή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
Ημερομηνία δημιουργίας:13/07/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΣΚΠΟ /Φ.19/οικ.16079
2777.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Ε.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/13842
2778.   Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Εγκύκλιοι / Απογραφή
Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την εγκύκλιο απογραφής τις οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων απογραφής καθώς και το έντυπο προετοιμασίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:6724
2779.   Εγκύκλιος »Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, τωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού»
Απογραφή προσωπικού / Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος »Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, τωνΝ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού»
Ημερομηνία δημιουργίας:21/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321
2780.   Εκλογικοί κατάλογοι Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2010
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Μεταβολές εκλογικών καταλόγων μέχρι την 31.08.2010
Ημερομηνία δημιουργίας:14/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:33124Βρέθηκαν 2966 εγγραφές βλέπετε (2761 - 2780 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139 140    141    142    143    144    145    146    147    148    149   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης