Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2001.   49647.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ, ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ,ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:05/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49647/2013
2002.   Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών-Πυροσβεστικών μέσων Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΜΠ/ΜΑΚ
Προσλήψεις - Διορισμοί / Προσλήψεις - Διορισμοί
Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών-Πυροσβεστικών μέσων Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΜΠ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΟΠ-ΖΒ0)
Ημερομηνία δημιουργίας:03/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:5121.1/12/2013/01-07-2013
2003.   51228. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 66η ΕΣ (2013-2014)ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:02/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:51228/2013
2004.   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.
Εγκύκλιοι / Γενικά
Κοινοποίηση της αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5.6.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΗ-Μ94)
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:Δ6Γ/1091609/ΕΞ/2013/5.6.2013
2005.   49219.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:01/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49219/2013
2006.   04-07-2013 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9η
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων / Ημερήσια διάταξη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 04-07-2013
Ημερομηνία δημιουργίας:28/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:06-06-2013
2007.   48838.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48838/2013
2008.   48838.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48838/2013
2009.   48634.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48634/2013
2010.   49658.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:49658/2013
2011.   Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας. ΣΧΕΤ: α) Το υπ’αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΒΕΖΛΧ-ΨΗΛ). β) Το υπ’αριθ. Φ.331.21/56/251375/Σ.1621/10-5-2013 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΒΕΝΥ6-4Ρ0). Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε τους υπαλλήλους που επιθυμούν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση στην Σχολής Εθνικής Άμυνας δια μέσου της υπηρεσίας τους (με γνώμη της υπηρεσίας, δεδομένου ότι τυχόν επιλογή τους συνεπάγεται την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους) προς το Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜΘ, επισυνάπτοντας τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται (πτυχίο, βεβαίωση γλώσσας Ε.Ε. και χρήσης Η/Υ) μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2013, έτσι ώστε οι αιτήσεις τους να διαβιβαστούν στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου και θα γίνει η επιλογή των υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013
2012.   46671.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ -ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46671/2013
2013.   48626. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 305/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48262/2013
2014.   46495.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46495/2013
2015.   46358.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:21/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46358/2013
2016.   48878.ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:20/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48878/2013
2017.   48877.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-09-2013 ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:20/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48877/2013
2018.   Πρόσκληση αποσπάσεων 35 υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πρόσκληση αποσπάσεων τριανταπέντε (35) υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΑΔΑ: ΒΕΖΞ0-ΙΛΚ)
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:33218/07-06-2013
2019.   46764.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.62/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:46764/2013
2020.   48223.ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΘ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡ
Γενικά Έγγραφα / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:19/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:48223/2013Βρέθηκαν 3132 εγγραφές βλέπετε (2001 - 2020 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101 102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης