Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


2981.   Εγκύκλιος 21_Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
...και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου.

Ειδικότερα: 1. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ,2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, 4. ΧΩΡΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ , 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία δημιουργίας:03/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:50070
2982.   Κανονικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων ...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
...για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.

Κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.λ.π. και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των προσεχών εκλογών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:50056
2983.   Εγκύκλιος 22_Δικαιολογητικά εκλογέων που δεν θα ασκήσουν δικαιολογημένα το εκλογικό τους δικαίωμα...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
...στις προσεχείς διπλές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και τις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.

Όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 7η Νοεμβρίου 2010 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010, όπου διενεργηθούν.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:50055
2984.   Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
...τη παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Στην ιστοσελίδα των εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ekloges.ypes.gr) εγκαθίσταται και λειτουργεί ιστοχώρος σχετικά με την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών των δήμων και των συνδυασμών.
Ημερομηνία δημιουργίας:03/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:50038
2985.   Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών Πράξεων «Ψηφιακής Σύγκλισης» στο ΕΣΠΑ (ΜΑΠΨΣ)
Γενικά Έγγραφα / Υπουργικές αποφάσεις
Μετά από δημόσια πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ./ Μονάδα Δ προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις και τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο ΜΑΠΨΣ πιστοποιούνται στο πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει το ΜΑΠΨΣ (ΠΣ/ΜΑΠΨΣ) και το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου www.infosoc.gr
Ημερομηνία δημιουργίας:31/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:152731/ΨΣ5746 ΔΦ100/20-07-2010
2986.   Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
...κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις παρακάτω ώρες: α) Από 19.00 - 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ημέρα. β) Από 11.00-13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης. γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:49317
2987.   Έγκριση αποτελέσματος του υπ’ αριθ. 2/2010 δημόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας το
Αποφάσεις / ΠΚΜ-Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Έγκριση αποτελέσματος του υπ’ αριθ. 2/2010 δημόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου - Ηράκλειας, Ν. Σερρών.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5187
2988.   Επαναλειτουργία περιφερειακών ελεγκτηρίων ΟΠΑΔ (ΥΠΑΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Εγκύκλιοι / Γενικά
Μετά την πρόσληψη από 1/7/2010 ελεγκτών ιατρών επαναλειτουργούμε από αύριο 14/7/2010 τα παρακάτω ελεγκτήρια με το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η καινοτομία στη νέα λειτουργία των ελεγκτηρίων είναι ότι ανοίγουμε από αύριο Τετάρτη 14/7/2010 απογευματινό ελεγκτήριο στην Κεντρική Υπηρεσία κατά τις ώρες 13:30 έως 17:00 μ.μ. με έναν ελεγκτή ιατρό. Παρακαλούμε οι κάτοικοι των περιοχών που εξυπηρετούνται καλύτερα από τα παραπάνω ελεγκτήρια να απευθύνονται σ’ αυτά για να αποσυμφορρηθεί το κεντρικό ελεγκτήριο.
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:47161/13-07-2010
2989.   Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με μετάταξη
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού και Οργάνωσης της ΓΓΙΦ στα τηλέφωνα 213 15 11 112 και 213 15 11 142
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΟΙΚ/3936/25-08-2010
2990.   Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... Εκπνοή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα λήγει στις 31 Αυγούστου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:48178
2991.   Πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ο φετινός εορτασμός της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, θα γίνει την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη οι παρακάτω εκδηλώσεις:
Ημερομηνία δημιουργίας:23/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:352/19-08-2010
2992.   Νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Ψηφίστηκε ο Ν.3870/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄΄138/9-8-2010) με τον οποίο ρυθμίζεται η δυνατότητα αυτής της κατηγορίας αλλοδαπών να συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές.
Ημερομηνία δημιουργίας:18/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:47166
2993.   Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, και ειδικότερα στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (απευθείας γραμμή: 2310-459574, τηλεφωνικό κέντρο: 2310-459101) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41086/23-07-2010
2994.   Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές.
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:46512
2995.   Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν, καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:46511
2996.   Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2010
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα ΕΚΔΔΑ
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4536/Φ.235.01
2997.   Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα για τη χρονική περίοδο από 1/09/2010 έως 31/12/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:11291/Φ.234.03/22-07-2010
2998.   Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 3 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων, θα διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:45559
2999.   Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

Η προεκλογική περίοδος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:45635
3000.   Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές έχουν υποχρεωτικά συγκεκριμένη μορφή.
Ημερομηνία δημιουργίας:10/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:45722Βρέθηκαν 3198 εγγραφές βλέπετε (2981 - 3000 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150 151    152    153    154    155    156    157    158    159    160   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης