Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Ομιλία Πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου - Καλλικράτης 28-04-2010
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2.   Ομιλία Υπ.Εσ.Απ.&Η.Δ. κ. Γ. Ραγκούση, στο Υπ. Συμβ. Παρουσίαση του προγ. “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούση, στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά την Παρουσίαση του προγράμματος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
3.   Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:
4.   Προσχέδιο νόμου, του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".
Καλλικράτης / Σχεδιο Νόμου
Προσχέδιο νόμου, για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:28/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Βρέθηκαν 4 εγγραφές βλέπετε (1 - 4 )

Σελίδες:
1
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης