Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Ημερομηνια Δημιουργίας:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

   


2233.   Μη αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 413/2010 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με την δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων απασχό
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. 14628/09.02.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:18445
2234.   Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. οικ. 2639/159/12.03.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21881
2235.   22342.12 47η Πανελληνία Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 5/29558/16.03.2012 έγγραφο του Δήμου Ρόδου.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22342
2236.   Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 18 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/Α/14.03.2012).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ. 6810/19.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΑΧ-ΓΥΡ).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21888
2237.   Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 6190/12.03.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ : Β44ΥΧ-ΦΗ0).
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21105
2238.   Ένταξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Νέας Προποντίδας για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το αριθ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/43/οικ. 6686/16.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:22311
2239.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – EPSO/CAST/S/2/2012 για προσωπικό φροντίδας των παιδιών (ομάδα καθηκόντων II).
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/13/6083-6165/14.03.2012 έγγραφο του Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ : Β443Χ-ΣΦΨ)
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21602
2240.   Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας.
Εγκύκλιοι / Τοπική Αυτοδιοίκηση
Το με αριθ. πρωτ. 3.266/12.03.2012 έγγραφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/03/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου:21297Βρέθηκαν 2780 εγγραφές βλέπετε (2233 - 2240 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280 281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης