Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


481.   Πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, ταχ.δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΤΚ10191 Παπάγου και είτε θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου είτε θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, οπότε ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην Ταχυδρομική Υπηρεσία
Ημερομηνία δημιουργίας:08/09/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41425/4572/25-08-2010
482.   Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με μετάταξη
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού και Οργάνωσης της ΓΓΙΦ στα τηλέφωνα 213 15 11 112 και 213 15 11 142
Ημερομηνία δημιουργίας:26/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΔΟΙΚ/3936/25-08-2010
483.   Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος στην ιστοθέση http://www.opengov.gr μέχρι την Πέμπτη 12.8.2010. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 213 2018023 και ώρες 09.00 έως 15.00.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1415/29-07-2010
484.   Ανακοίνωση- Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ταχ. Διεύθυνση : Ακαδημίας 58, τ.κ. 106 79 Αθήνα) υποβολή αιτήσεων από 20/8/2010 έως 20/9/2010. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3676817, 210-3676893 και 210-3676971.
Ημερομηνία δημιουργίας:06/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΓΠοικ/3117/21-07-2010
485.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Τ.Α.Α. (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μάρνη 22, τ.κ. 104 33 Αθήνα) από Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010 έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5217 408 – 409 – 413- 414 & 415.
Ημερομηνία δημιουργίας:05/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:73652/30-07-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 52804/30-06-10
486.   Προκηρύξεις για την πλήρωση 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Ε.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Ημερομηνία δημιουργίας:29/06/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/13842
487.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μεταφορά υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού από 15-6-2010 έως και 14-7-2010 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.501112
488.   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού από 15/6/2010 έως και 14/7/2010 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία δημιουργίας:31/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.501111
489.   «Πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 10/6/2010 έως 9/7/2010 τα απαιτούμενα δικαιολογήτικα.
Ημερομηνία δημιουργίας:18/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ρ10/268
490.   Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για διευκρίνηση επικοινωνήστε στο 210 3319200/213 1500301 απο 11:00πμ έως 14:00μμ ή στο email ops@mnec.gr. (αριθμ.πρωτ. ΓΓ 2027/20-05-2010, ΔΔ 5652/25-05-2010).
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:20977/ΟΠΣ464
491.   Πρόσκληση Στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στο 213 1500581 απο 10:00πμ έως 16:00μμ. (αριθμ.πρωτ. ΓΓ 2028/20-05-2010, ΔΔ 5651/25-05-2010).
Ημερομηνία δημιουργίας:10/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:151961/ΨΣ/3414Δ
492.   «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), προτίθεται να καλύψει 26 κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού διαφόρων κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων στις περιφερειακές του Υπηρεσίες.
Ημερομηνία δημιουργίας:09/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Α.Π.500733Βρέθηκαν 492 εγγραφές βλέπετε (481 - 492 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης