Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


41.   Σεμινάριο: Δημόσιοι Οργανισμοί και Πολίτες: Η χρήση των Δικτυακών Τόπων ως Εργαλείο Επικοινωνίας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4150/Φ.234.03
42.   Σεμινάριο: Μείωση Γραφειοκρατικών Βαρών και Διοικητικών Επιβαρύνσεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-7/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4151/Φ.234.03
43.   Σεμινάριο: Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων για Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4153/Φ.234.03
44.   Σεμινάριο: Ανάλυση δεδομένων με Λογιστικά Φύλλα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-14/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:693/Φ.235.01
45.   Σεμινάριο: Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου JOOMLA
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:694/Φ.235.01
46.   Σεμινάριο: Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-30/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:695/Φ.235.01
47.   Σεμινάριο: Σχεδιασμός εφαρμογών διαδικτύου με εργαλεία ανοικτού λογισμικού
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 3-7/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:696/Φ.235.01
48.   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 17/05/10 έως 21/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:713/Φ.235.01
49.   Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 19/04/2010 έως 23/04/2010 και από 10/05/10 έως 14/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:711/Φ.235.01
50.   Επεξεργασία Δεδομένων με Λογιστικά Φύλλα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
στη Θεσσαλονίκη, από 26/04/2010 έως 30/04/2010 και από 17/05/10 έως 21/05/10
Ημερομηνία δημιουργίας:02/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:712/Φ.235.01
51.   Επιμορφωτικό Πρόγραμμα - Επιτελική Συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία - Working with Ministers
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:15468Βρέθηκαν 51 εγγραφές βλέπετε (41 - 51 )

Σελίδες:
1    2    3
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης