Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


21.   «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ »
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 21/22-06-2010, Υπεύθυνη Κοζάρη Ανατολή, 213 1306454
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2774/Φ.235.01
22.   «Δημόσιοι Οργανισμοί και Πολίτες: Η χρήση των Δικτυακών Τόπων ως Εργαλείο Επικοινωνίας »
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 21-25/06/2010, Υπεύθυνος Διονάτος Χαράλαμπος 213 1306451
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2780/Φ.235.01
23.   «Αρχές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα »
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη απο 05/07/2010 έως 09/07/2010, Υπεύθυνη Ραμματά Μαρία 231 3321146
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2778/Φ.235.01
24.   «H διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 12/07/2010 έως 16/07/2010, Υπεύθυνη Ραμματά Μαρία 213 3321146
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2777/Φ.235.01
25.   «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη 12/07/2010 έως 16/07/2010, Υπεύθυνη Παντελάκη Κυριακή 213 1306455
Ημερομηνία δημιουργίας:06/05/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:2779/Φ.235.01
26.   «Εφαρμογές Συμμετοχικού Διαδικτύου στις Βιβλιοθήκες»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
35 ώρες, απο 21 - 25/06/2010, Θεσσαλονίκη. Επιστ.Υπεύθυνη κα Βαρουχάκη 213 1306303
Ημερομηνία δημιουργίας:20/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5786/Φ.234.03
27.   «AUTOCAD – Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
70 ώρες, απο 21/06 - 02/07/2010 Θεσσαλονίκη. Επιστ.Υπεύθυνη κα Δανδουλάκη Μιράντα 213 1306252.
Ημερομηνία δημιουργίας:20/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5791/Φ.234.03
28.   Σεμινάριο με Θέμα «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Θεσσαλονίκη απο 28-06 έως 02-07-2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:14/04/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:5579/Φ.234.03
29.   «Μείωση Διοικητικών Βαρών (Reduction of Administrative Burdens)»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Νέες τάσεις μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης,Μέτρηση διοικητικών βορών και προτεινόμενες τεχνικές απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: μείωση διοικητικών βαρών με τη χρήση εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, Συμβολή των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη μείωση διοικητικών βαρών, Μείωση διοικητικών βαρών μέσω εξισορρόπησης κόστους και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκο επίπεδο, Ο ρόλος της στρατηγικής ηγεσίας ....
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1248/Φ.235.01
30.   «Προσεισμικές ενισχύσεις: Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων, ανασχεδιασμός και επεμβάσεις»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81075Ρ10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 03/05/10 έως 14/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 28/06/10 έως 09/07/10. Το Πρόγραμμα με κωδικό 81105Ρ10 θα πραγματοποιηθεί κανονικά από 07/06/10 έως 18/06/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1171/Φ.235.01
31.   «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81088M10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 17/05/10 έως 21/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 05/07/10 έως 09/07/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1009/Φ.235.01
32.   Σεμινάριο: Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-28/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4260/Φ.234.03
33.   Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4273/Φ.234.03
34.   Σεμινάριο: Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως Εργαλείο για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-23/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4268/Φ.234.03
35.   Σεμινάριο: Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4269/Φ.234.03
36.   Σεμινάριο: Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές-Εκπαισευτικές Μονάδες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4307/Φ.234.03
37.   Σεμινάριο: Η Πρακτική της Διαπραγμάτευσης
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-23/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4263/Φ.234.03
38.   Σεμινάριο: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4240/Φ.234.03
39.   Σεμινάριο: Διαχείρηση Περιβαλλοντικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4241/Φ.234.03
40.   Σεμινάριο: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-28/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:11/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4149/Φ.234.03Βρέθηκαν 51 εγγραφές βλέπετε (21 - 40 )

Σελίδες:
1    2 3   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης