Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Εγκύκλιοι / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


1.   Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας
Εγκύκλιοι / Γενικά
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών υπαλλήλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Άμυνας. ΣΧΕΤ: α) Το υπ’αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΒΕΖΛΧ-ΨΗΛ). β) Το υπ’αριθ. Φ.331.21/56/251375/Σ.1621/10-5-2013 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΒΕΝΥ6-4Ρ0). Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε τους υπαλλήλους που επιθυμούν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση στην Σχολής Εθνικής Άμυνας δια μέσου της υπηρεσίας τους (με γνώμη της υπηρεσίας, δεδομένου ότι τυχόν επιλογή τους συνεπάγεται την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους) προς το Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜΘ, επισυνάπτοντας τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται (πτυχίο, βεβαίωση γλώσσας Ε.Ε. και χρήσης Η/Υ) μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2013, έτσι ώστε οι αιτήσεις τους να διαβιβαστούν στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου και θα γίνει η επιλογή των υπαλλήλων.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/9/13851/05-06-2013Βρέθηκαν 1 εγγραφές βλέπετε (1 - 1 )

Σελίδες:
1
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης