Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για Δ/νση Διοίκησης / Γενικά

Λέξεις Κλειδιά:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

           


141.   27953. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:27953
142.   27953. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:27953
143.   37420. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΟ Ν. 4321/2015
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:25/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:37420
144.   36137. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ - ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν 4321/2015
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:18/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:36137
145.   36925. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΤΑ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:36925
146.   36925. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΤΑ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:36925
147.   34505. Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν.
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:34505
148.   36631. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2015 ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:36631
149.   34504. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ν 4321/2015
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:14/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:34504
150.   30001. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:05/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:30001
151.   29171. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:04/05/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:29171
152.   25943. ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:30/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:25943
153.   Επείγον. Διαθέσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό και Εξοπλισμός Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Μ.Θ. Προθεσμία 29-04-2015
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθμ.οικ.324/24-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε να μας αποστείλετε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προσωπικού: tp@damt.gov.gr έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 λίστα (σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες) με το ανθρώπινο δυναμικό και με το διαθέσιμο εξοπλισμό (υλικά και μέσα). Όσες υπηρεσίες διαθέτουν οχήματα, μηχανήματα έργου ή άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό να αναφέρουν και τους αντίστοιχους χειριστές με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (απαραίτητα το κινητό τηλέφωνο), επίσης να αναφέρουν τον αριθμό κυκλοφορίας τον τύπο και το είδος του οχήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός αλλά υπολείπεται χειριστής, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε. Οι υπηρεσίες οι οποίες δεν διαθέτουν κανένα από τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό να το αναφέρουν, Οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι ειδικότητας Μηχανικού, παρακαλούνται επίσης να το αναφέρουν. Το παρών έγγραφο καθώς και το σχετικό έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Δ/νση Διοίκησης” και στην υποκατηγορία “Γενικά”.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:31752/28-04-2015
154.   31675. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015)
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:31675
155.   Διαθέσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό και Εξοπλισμός των Δ/νσων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Α.Δ.Μ.Θ. Επείγον
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Επείγων Προθεσμία 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθμ.οικ.324/24-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε να αποστείλετε απευθείας στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας συγκεντρωτικά ανά Δ/νση, έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 λίστα (σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες) με το ανθρώπινο δυναμικό και με το διαθέσιμο εξοπλισμό (υλικά και μέσα). Το παρών έγγραφο καθώς και το σχετικό έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Δ/νση Διοίκησης” και στην υποκατηγορία “Γενικά”.
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:32238/29-04-2015
156.   30363. Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 – 20/3/2016
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:27/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:30363
157.   25494. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:25494
158.   25439. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:25439
159.   28653. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:22/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:28653
160.   28466. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρών (ΣΑΤΑ 2015) για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
Δ/νση Διοίκησης / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:20/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:28466Βρέθηκαν 371 εγγραφές βλέπετε (141 - 160 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8 9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης