Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Ημερομηνια Δημιουργίας:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

   


2649.   Αναδρομική τακτοποίηση υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ
Εγκύκλιοι / Γενικά
Με την ως άνω εγκύκλιο θέσαμε υπόψη σας το γεγονός ότι με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄) μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ «σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» και ρυθμίστηκαν τα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τη διαδικασία αναγνώρισης στην Ελλάδα των τίτλων αυτών που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία δημιουργίας:25/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΟΑ/Φ.13/403/οικ.1594
2650.   Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ημερομηνία δημιουργίας:20/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386
2651.   Εγκύκλιος για τη συγκέντρωση ζήτησης/παροχής τηλεπικοινωνιακών μέσων του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Ημερομηνία δημιουργίας:08/01/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:202
2652.   Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Εγκύκλιοι / Γενικά
Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Ημερομηνία δημιουργίας:29/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753
2653.   Επιμορφωτικό Πρόγραμμα - Επιτελική Συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία - Working with Ministers
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Ημερομηνία δημιουργίας:23/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:15468
2654.   Ανάρτηση εγγράφων και εγκυκλίων στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών
Εγκύκλιοι / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Όπως είναι ήδη γνωστό, στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) έχουν δημιουργηθεί ενότητες που αφορούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στα πεδία αυτά αναρτώνται αποφάσεις και εγκύκλιοι σχετικές με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/12/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ. 76268
2655.   test eggrafo
Γενικά Έγγραφα / Εκτός έδρας
kslklswsq
Ημερομηνία δημιουργίας:12/09/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:10/10ΦΕΚ
2656.   Τίτλος
Γενικά Έγγραφα / Εκτός έδρας
Περι
Ημερομηνία δημιουργίας:10/06/2009
Αρ. Πρωτοκόλλου:Ξ/123.αβΒρέθηκαν 2776 εγγραφές βλέπετε (2649 - 2656 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332 333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης