Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Ημερομηνια Δημιουργίας:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

   


2585.   «Μείωση Διοικητικών Βαρών (Reduction of Administrative Burdens)»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Νέες τάσεις μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης,Μέτρηση διοικητικών βορών και προτεινόμενες τεχνικές απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: μείωση διοικητικών βαρών με τη χρήση εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, Συμβολή των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη μείωση διοικητικών βαρών, Μείωση διοικητικών βαρών μέσω εξισορρόπησης κόστους και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκο επίπεδο, Ο ρόλος της στρατηγικής ηγεσίας ....
Ημερομηνία δημιουργίας:23/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1248/Φ.235.01
2586.   «Προσεισμικές ενισχύσεις: Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων, ανασχεδιασμός και επεμβάσεις»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81075Ρ10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 03/05/10 έως 14/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 28/06/10 έως 09/07/10. Το Πρόγραμμα με κωδικό 81105Ρ10 θα πραγματοποιηθεί κανονικά από 07/06/10 έως 18/06/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1171/Φ.235.01
2587.   «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/05/10, για να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα με κωδικό 81088M10, που είχε οριστεί να υλοποιηθεί από 17/05/10 έως 21/05/10, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί από 05/07/10 έως 09/07/10.
Ημερομηνία δημιουργίας:16/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1009/Φ.235.01
2588.   Σεμινάριο: Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-28/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4260/Φ.234.03
2589.   Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 12-16/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4273/Φ.234.03
2590.   Σεμινάριο: Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως Εργαλείο για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 19-23/4/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4268/Φ.234.03
2591.   Σεμινάριο: Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 31/5-4/6/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4269/Φ.234.03
2592.   Σεμινάριο: Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές-Εκπαισευτικές Μονάδες
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Στην Θεσσαλονίκη 26-30/4/2010 Στην Θεσσαλονίκη 10-14/5/2010 Στην Θεσσαλονίκη 17-21/5/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:15/03/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4307/Φ.234.03Βρέθηκαν 2737 εγγραφές βλέπετε (2585 - 2592 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324 325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης