Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Ημερομηνια Δημιουργίας:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

   


2529.   Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... Εκπνοή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα λήγει στις 31 Αυγούστου 2010.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:48178
2530.   Πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Ο φετινός εορτασμός της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, θα γίνει την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη οι παρακάτω εκδηλώσεις:
Ημερομηνία δημιουργίας:23/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:352/19-08-2010
2531.   Νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπηκόων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας...
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
... κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Ψηφίστηκε ο Ν.3870/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄΄138/9-8-2010) με τον οποίο ρυθμίζεται η δυνατότητα αυτής της κατηγορίας αλλοδαπών να συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές.
Ημερομηνία δημιουργίας:18/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:47166
2532.   Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Εγκύκλιοι / Γενικά
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, και ειδικότερα στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (απευθείας γραμμή: 2310-459574, τηλεφωνικό κέντρο: 2310-459101) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ημερομηνία δημιουργίας:17/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41086/23-07-2010
2533.   Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές.
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:46512
2534.   Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές
Εκλογές 2010 / Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις/ Νόμοι/ ΦΕΚ
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν, καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος.
Ημερομηνία δημιουργίας:13/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:46511
2535.   Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2010
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα ΕΚΔΔΑ
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:4536/Φ.235.01
2536.   Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας
Επιμόρφωση / Σεμινάρια ΠΙ.ΝΕ.Π.
Πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα για τη χρονική περίοδο από 1/09/2010 έως 31/12/2010
Ημερομηνία δημιουργίας:12/08/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:11291/Φ.234.03/22-07-2010Βρέθηκαν 2736 εγγραφές βλέπετε (2529 - 2536 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317 318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης