Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων  
Κατηγορίες ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό
Αποφάσεις
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθ.12(Ν.3870/10)
Αποφάσεις Ειδικής Επιτροπής άρθ.5 (Ν.1943/91)
Απογραφή προσωπικού
Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Γενικά Έγγραφα
Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διαπιστωτικές - βεβαιωτικές
Επιμόρφωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Εγκύκλιοι
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
Εκλογές 2010
Εκλογές 2012
ΚΟΣΕ - Α.Δ.Μ.Θ.
Καλλικράτης
Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Μελέτες
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
Προπαρασκευαστικές
Προσλήψεις - Διορισμοί
Προμήθειες - Συμβάσεις
Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
ΣΥΠΟΘΑ - Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων
ΦΕΚ - Εθνικό Τυπογραφείο
Αποτελέσματα αναζήτησης για : ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέξεις Κλειδιά:
Ημερομηνια Δημιουργίας:
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

   


2521.   Πρόσκληση για την στελέχωση Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Πληροφορίες στην Δ/νση Διοικητικού του Υπ.Π.Ε.Κ.Α τηλ 2131515168 και 2106974714
Ημερομηνία δημιουργίας:25/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472/22-10-2010
2522.   Εθνική Ημέρα ΑμεΑ 3 Δεκεμβρίου
Εγκύκλιοι / Γενικά
Την 3η Δεκεμβρίου 10.00 το πρωϊ στην Πλατεία Συντάγματος Πανελλήνιο -Παναναπηρικό Συλλαλητήριο.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:3347/11-11-2010
2523.   Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Πανελλήνια΄Εκθεση Λαμίας από την Δευτέρα 6-12-2010 έως και την Δευτέρα 24-1-2011(διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οι. 19935/27-7-2007) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πανελλήνια ΄Εκθεση Λαμίας στα τηλέφωνα 2231022704 και 2231028063.
Ημερομηνία δημιουργίας:24/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:448/23-11-2010
2524.   Προκήρυξη - πρόσκληση για θέση Γενικού Διευθυντή στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Αιτήσεις υποψηφιότητας στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π , ΥΠΕΚΑ Πατησίων 147 Τ.Κ.11251 Αθήνα υπόψη κ. Αναστασίας Αρφανάκου ,εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει απο την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.Υποβολή και με συστημένη επιστολή.Τηλέφωνο:2108654950
Ημερομηνία δημιουργίας:23/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:167161/27-10-2010
2525.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην Δ/νση Διοικητικού της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα). Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Ημερομηνία δημιουργίας:22/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:41472
2526.   Πρόσκληση για Μετάταξη στον ΟΓΑ
Εγκύκλιοι / Μετατάξεις - Αποσπάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζ2 Προσωπικού της Υπηρεσίας Διοικητικού του Οργανισμού Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70 Αθήνα. (τηλ.2131519240) Προθεσμία απο 15-12-2010 εως την 15-01-2011.
Ημερομηνία δημιουργίας:19/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:1301/Ζ2/10-11-2010
2527.   Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος για την κυκλοφορία επετειακού νομίσματος
Εγκύκλιοι / Γενικά
Θέση σε κυκλοφορία νέων επετειακών κερμάτων κυκλοφορίας 2 ευρώ κοπής 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση 2500 χρόνων από την Μάχη του Μαραθώνα και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:58322
2528.   Εγκριθείσες επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/04 για το έτος 2010
Αποφάσεις / ΠΚΜ-Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Ημερομηνία δημιουργίας:12/11/2010
Αρ. Πρωτοκόλλου:Βρέθηκαν 2780 εγγραφές βλέπετε (2521 - 2528 )

Σελίδες:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316 317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348   
 
   Αρχική Σελίδα  |  www.damt.gov.gr  |     Αρχική σελίδα εγγράφων   Copyright © Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης